Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 13.09.2017r.

Protokół Rady nr 17/2017 z dnia 13.09.2017r.