Informujemy, iż wszystkie zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia powinny być oznaczone  obowiązującymi logotypami projektu wraz z opisem, dostępnymi poniżej:

Zakup finansowany z projektu

 Oznaczenie zakupionych towarów maszyn i urządzeń  – wersja gotowa do wydruku i oznakowania