Dokumenty do rozliczenia wsparcia finansowego WUP

Oświadczenie rachunek bankowy

Deklaracja o pochodzeniu sprzętu

Zestawienie towarów

Oświadczenie podwójne finansowanie