Dokumenty do rozliczenia wsparcia finansowego WUP

Oświadczenie rachunek bankowy

Deklaracja o pochodzeniu sprzętu

Zestawienie towarów

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania dla VAT

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania bez VAT