Dokumenty do rozliczenia wsparcia pomostowego WUP

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł – dla osób z niepełnosprawnością

Oświadczenie rachunek bankowy

Zestawienie dokumentów