Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej

W dniu 27 września w jędrzejowskim Centrum Kultury odbył się Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej zorganizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskim Forum Pomocy Społecznej.
 
Podstawowym celem wydarzenia było wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, jak również prezentacja dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń między różnymi podmiotami ekonomii społecznej.