Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w ramach realizacji projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16:

AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J.

Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce

 Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego, a zaoferowana w niej cena jest najniższa.