Regionalne Targi Pracy w Jędrzejowie

22 września 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbyły się Regionalne Targi Pracy. Patronat nad Targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, który uczestniczył w otwarciu. W Targach udział wzięło 49 wystawców, z czego 30 to pracodawcy. Odwiedzający Targi mogli poznać ofertę edukacyjną firm szkoleniowych, szkół i uczelni wyższych z regionu. W specjalnie zorganizowanej strefie wspierania przedsiębiorczości swoje stoiska miały instytucje, które pomagają w powstaniu i rozwijaniu istniejących podmiotów gospodarczych.