Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup usługi dotyczącej wykonania prac adaptacyjnych (remontowo-wykończeniowych) w sali matematycznej w ramach projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16:

Usługowy Zakład Malarski Zdzisław Kucera

Ariańska 3, 28-330 Wodzisław

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.