Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć z podniesienia kompetencji kluczowych oraz zajęć zawodowych w ramach projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Lobos spółka z o.o

Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.