Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z podniesienia kompetencji kluczowych i zajęć zawodowych oraz tablic w ramach projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o

Peryferyjna 12, 25-562 Kielce

 

 Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.