Wyniki oceny biznesplanów „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Lista wstępna po ocenie biznesplanów