Informacja z Posiedzenia rady LGD z dnia 08.06.2017r. – zatwierdzenie listy wybranych grantobiorców – Nabór 2/2017/G

Protokół nr 13/2017 z Posiedzenia Rady z dnia 08.06.2017r.

Lista wybranych grantobiorców – Nabór 2/2017/G