Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 17 maja 2016r.

PROTOKÓŁ Nr. 1 Z DNIA 17.05.2016r.