Zaproszenie na spotkanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 września 2016 r. (wtorek) o godz. 10 00 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się o środki finansowe w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie związane z prawidłowym wypełnianiem wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów (cześć skierowana w głównej mierze dla osób chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność gospodarczą).

Spotkanie poprowadzi Pani Mirosława Mochocka  Z-ca Dyrektora  ds. PROW – Kierownik Biura PROW w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Miejsce spotkania –  Świetlica Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 (parter).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 23. 09. 2016r. (piątek) – telefonicznie pod nr:  41 386-41-14 lub mailowo na adres: lgdjedrzejow@onet.eu

       Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

     Dyrektor Biura LGD
     Bogusława Wypych