Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanymi naborami wniosków:

  1. w   terminie od 26 września – 25 października  2016 r. w ramach następujących przedsięwzięć:

      1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, limit   dostępnych środków – 866 400,00 złotych.

      1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych, limit dostępnych środków – 500 000,00  złotych

2. w   terminie od 10 października – 31 października  2016r. w ramach następujących przedsięwzięć:

     1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków – 1 425 000,00 złotych.

     1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków – 1 954 880,00   złotych.

w każdej  z gmin powiatu jędrzejowskiego odbędą się bezpłatne spotkania  informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych  z  Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą ponadto szansą wyjaśnienia wielu wątpliwości pojawiających się w momencie  wypełniania wniosku.

Celem spotkań jest m.in. bieżcie rozpowszechnianie informacji o doradztwie świadczonym w biurze LGD.

Poniżej szczegółowy harmonogram zaplanowanych konsultacji:

Szczegółowy harmonogram konsultacji