Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 28 listopada 2019r.

PROTOKÓŁ Nr. 2 z dnia 28.11.2019r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 2 lutego 2019r.

PROTOKÓŁ Nr. 1 Z DNIA 08.02.2019r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 21 czerwca 2018r.

PROTOKÓŁ Nr. 1 z dnia 21.06.2018r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 24 listopada 2017r.

PROTOKÓŁ Nr. 2 z dnia 24.11.2017r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 16 maja 2017r.

PROTOKÓŁ Nr. 1 z dnia 16.05.2017r

Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 17 maja 2016r.

PROTOKÓŁ Nr. 1 Z DNIA 17.05.2016r.

Walne Zebranie Członków 28.12.2015r.

PROTOKÓŁ NR 5 Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW- 28. 12. 2015r