Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 17 maja 2016r.

PROTOKÓŁ Nr. 1 Z DNIA 17.05.2016r.

Walne Zebranie Członków 28.12.2015r.

PROTOKÓŁ NR 5 Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW- 28. 12. 2015r