Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na         Szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16  

W zakresie części 1. SZKOLENIE Z ZAKRESU STEROWNIKÓW:

  • Szkolenie ze sterowników PLC – kurs podstawowy
  • Szkolenie ze sterowników PLC – kurs zaawansowany

została wybrana oferta złożona przez:

EMT-System Sp. z o.o.

  1. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego w kryterium oceny, tj.  ceny i miejsca realizacji.

W zakresie części 2. SZKOLENIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:

2.1 . Audyt przedsiębiorstwa

2.2. Projektowanie PC część II

została wybrana oferta złożona przez:

On Sp. z o.o.

  1. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego w kryterium oceny, tj.  ceny i miejsca realizacji.

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na         Szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16

Czytaj dalej Informacja o wyborze oferty

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2  w Jędrzejewie w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe – szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na Zakup i dostawę nowych książek w wersji papierowej dla uczestników              i prowadzących zajęcia z podniesienia kompetencji kluczowych oraz zajęć zawodowych w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16

została wybrana oferta złożona przez:

Polanglo Sp. z o.o.

Szyszkowa 20

 02-285 Warszawa

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego w kryterium cena.

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na Zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16 została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

MruCon Group Sp. z o.o.

Głuchowska 1/4, 60-101 Poznań

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego w kryterium cena.

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę nowych książek w wersji papierowej dla uczestników    i prowadzących zajęcia z podniesienia kompetencji kluczowych oraz zajęć zawodowych  w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe – zakup podręczników

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych” ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenie i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4- wzór umowy

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- GRYF” ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów informuje, że  unieważnia postępowanie dt. „Zakupu usługi na organizację 2 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytania wykonawców w zakresie organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”.

W ZWIĄZKU Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie” w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU do Zamawiającego wpłynęły 2 zapytania:

Zapytanie nr 1:

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy z Państwem ponawiam pytanie dotyczące programu poszczególnych wycieczek. Po głębokiej analizie i kilkunastu telefonach muszę niestety stwierdzić, że część z wymienionych przez Państwa w zamówieniu punktów programu nie jest możliwe do zrealizowania. Z udzielonych przez Panią w elektrowni szczytowo-pompowej informacji dowiedziałam się, że nie istnieje możliwość zobaczenia z bliska fotowoltaiki na Górze Żar,  ani elektrowni wodnej – Trensa, po zaporze można przejechać, bo jest tam normalna droga, a Muzeum Energetyki nie istnieje. Jeśli chodzi o drugą wycieczkę na farmę wiatrową Dobrut koło Iłży również nie ma możliwości wejścia. Można to miejsce jedynie zobaczyć z daleka. Ponadto nie istnieje według Pani z elektrowni konwencjonalnej w Kozienicach, elektrownia fotowoltaiczna w Kozienicach. Nie mogę również znaleźć o niej żadnej informacji. Taka sama sytuacja jest również z elektrownią fotowoltaiczną w Puławach.  Mam również pytanie w związku z Instytutem Badań w Puławach. Chciałabym dowiedzieć co to mają być zajęcia i przez kogo prowadzone. Niestety kiedy zadzwoniłam tam nikt nie wiedział nic na temat Instytutu Badań nad roślinami energetycznymi do biogazowni.

Odpowiedź:

Witam, w nawiązaniu do pani e-maila wyjaśniamy co następuje: odnośnie kompleksu energetycznego w Międzybrodziu Żywieckim i Bialskim przewodnik ma nam przedstawić całość kompleksu – historię i dzień dzisiejszy ze zwiedzaniem przede wszystkim elektrowni szczytowo-pompowej ze zbiornikiem na górze Żar i zapory ziemnej.

W zakresie wyjazdu 2 : zapoznanie młodzieży z historią, parametrami, problemami elektrowni wiatrowej przez osobę kompetentną – np. osoba związana z elektrownią. W Kozienicach chodzi nam głównie o zwiedzenie elektrowni konwencjonalnej, a w Puławach o Instytut badawczy zajmujący się roślinami energetycznymi- zakresem prac, osiągnięciami i itp. Co do instalacji fotowoltaicznej w Kozienicach lub Puławach albo innej chodzi nam też o ogólne przedstawienie przez kompetentną osobę zasad funkcjonowania w/w instalacji i jej obejrzenie (może być z daleka).

Zapytanie nr 2:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa zapytania ofertowego na organizację wyjazdów RPSW.08.05.01.-26-0076/16 proszę o informację czy w cenie mamy również wliczyć koszty biletów wstępu i przewodników po wymienionych obiektach – m.in. Muzeum Energetyki. Formularz ofertowy nie zawiera takiej pozycji w związku z tym proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

cena wyjazdów obejmuje wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść w związku z organizacją wyjazdów.

Zamawiający