Informujemy, iż wszystkie zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia powinny być oznaczone  obowiązującymi logotypami projektu wraz z opisem, dostępnymi poniżej:

Zakup finansowany z projektu

 Oznaczenie zakupionych towarów maszyn i urządzeń  – wersja gotowa do wydruku i oznakowania

 

Opis faktur dotyczących WUP

Wszystkie dokumenty  finansowe potwierdzające realizację projektu (faktura, rachunek, potwierdzenie zapłaty) powinny zostać opisane w sposób zamieszczony w załączniku:

opis faktur WUP

Opisu należy dokonać na odwrotnej stronie dokumentu, w przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć dodatkową kartkę do dokument i potraktować je jako jeden dokument.

Dokumenty do rozliczenia wsparcia finansowego WUP

Oświadczenie rachunek bankowy

Deklaracja o pochodzeniu sprzętu

Zestawienie towarów

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania dla VAT

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania bez VAT

 

Dokumenty do rozliczenia wsparcia pomostowego WUP

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł – dla osób z niepełnosprawnością

Oświadczenie rachunek bankowy

Zestawienie dokumentów

Lista ostateczna po ocenie biznesplanów

Lista ostateczna po ocenie biznesplanów

Wyniki oceny biznesplanów „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Lista wstępna po ocenie biznesplanów

Informacja o dwóch ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym stracie”.

Informujemy, że w ramach realizacji zadania pod nazwą „Wybór dwóch ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków” dotyczącego projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym stracie” wybrano: Panią Karolinę Mońską oraz Panią Iwonę Klimczyk.

Protokół nr 5/2017/RPOWS

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS dla dwóch ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie-ofertowe-nr-5_2017_RPOWS

Informacja o wyborze prowadzącego doradztwo w projekcie LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie.

Informujemy, że do realizacji zadania pod nazwą przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie wybrana została firma HDA Centrum Szkolenia Doradztwa Finansowego i Biznesu.

Protokół 4/2017/RPOWS