Ważna informacja dla uczestników projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie ”

Informujemy, ze mają Państwo możliwość przedłużenia wsparcia pomostowego w ramach projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie ”.

Szczegółowy regulamin w załączeniu:

Regulamin przyznawania przedłożonego wsparcia pomostowego

Życzenia Świąteczne

Informujemy, iż wszystkie zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia powinny być oznaczone  obowiązującymi logotypami projektu wraz z opisem, dostępnymi poniżej:

Zakup finansowany z projektu

 Oznaczenie zakupionych towarów maszyn i urządzeń  – wersja gotowa do wydruku i oznakowania

 

Opis faktur dotyczących WUP

Wszystkie dokumenty  finansowe potwierdzające realizację projektu (faktura, rachunek, potwierdzenie zapłaty) powinny zostać opisane w sposób zamieszczony w załączniku:

opis faktur WUP

Opisu należy dokonać na odwrotnej stronie dokumentu, w przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć dodatkową kartkę do dokument i potraktować je jako jeden dokument.

Dokumenty do rozliczenia wsparcia finansowego WUP

Oświadczenie rachunek bankowy

Deklaracja o pochodzeniu sprzętu

Zestawienie towarów

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania dla VAT

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania bez VAT

 

Dokumenty do rozliczenia wsparcia pomostowego WUP

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł – dla osób z niepełnosprawnością

Oświadczenie rachunek bankowy

Zestawienie dokumentów

Lista ostateczna po ocenie biznesplanów

Lista ostateczna po ocenie biznesplanów

Wyniki oceny biznesplanów „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Lista wstępna po ocenie biznesplanów

Informacja o dwóch ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym stracie”.

Informujemy, że w ramach realizacji zadania pod nazwą „Wybór dwóch ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków” dotyczącego projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym stracie” wybrano: Panią Karolinę Mońską oraz Panią Iwonę Klimczyk.

Protokół nr 5/2017/RPOWS