KURS KELNERSKI

W sierpniu w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” uczniowie klasy I i II  wzięli udział w kursie kelnerskim, który obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Program szkolenia zawierał podstawowe zasady BHP i HACCP  w pracy kelnera, zakres obowiązków oraz wyposażenie stanowiska pracy kelnera i zakładu gastronomicznego. Podczas ćwiczeń praktycznych  prowadzący zaprezentował techniki rozkładania i składania obrusów, zasady i techniki noszenia tac i nakrywanie stołów zastawą w zależności od rodzaju menu oraz sposoby składania serwetek, które to umiejętności doskonalili uczestnicy podczas zajęć praktycznych. Ostatnim punktem spotkania było omówienie sposobu przywitania gości, zaproszenia do stołu, przyjęcia zamówienia i podania poszczególnych dań i napojów. Na zakończenie kursu, po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Płatne staże u pracodawców branży gastronomicznej w ramach projektu „TEORIA I PRAKTYKA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – sierpień 2017r.

W miesiącu sierpniu kolejna już grupa 5 uczniów i uczennic Technikum Gastronomicznego,  biorąca udział w projekcie „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” realizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia- Jędrzejowska – Gryf”,  odbyła płatny staż u lokalnego pracodawcy. Do tej pory uczniowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne podczas zajęć warsztatowych pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w nowo powstałej pracowni gastronomicznej utworzonej w ramach projektu. Swój warsztat pracy mieli wreszcie okazję zaprezentować i skonfrontować w rzeczywistych warunkach po okiem pracodawcy.

W ramach projektu młodzieży został zapewniony bezpłatny dojazd na miejsce stażu oraz odzież robocza niezbędna do wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach tj.  fartuch kucharski i spodnie dla chłopców oraz fartuch i spódnica w przypadku dziewcząt. Staż obejmował 150 godzin praktycznych mających na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy na różnych stanowiskach w obiekcie gastronomicznym zarówno od strony pracownika jak i pracodawcy. Uczniowie zostali zapoznani z  ogólną organizacją pracy w kuchni, ucząc się między innymi podstawowych zasad podczas przygotowywania różnego rodzaju potraw, sporządzania karty menu, serwowania dań i napojów,  prawidłowego nakrywania do stołu oraz obsługi gościa indywidualnego i grupowego podczas obsługi przyjęć. Oprócz pracy w części gastronomicznej obiektu  młodzież została zapoznana z organizacją części noclegowej lokalu, w tym m.in. jak postępować z rzeczami zostawionymi, zagubionymi lub zniszczonymi przez gościa oraz systemem sprzątania pomieszczeń mieszkalnych.

Na zakończenie stażu wszyscy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie umiejętności praktycznych poświadczone opinią pracodawcy, stanowiące jednocześnie pierwsze „świadectwo pracy” podczas startu w dorosłe życie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na usługę cateringową  w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

Firma Gastronomiczna „GRACJA”

Jolanta Szczepańczyk

Okrzei 49B

28-300 Jędrzejów

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe-kurs kelnerski

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe-catering

Informacja o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest zakup usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje unieważnione.

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie kursu kelnerskiego
podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zostaje unieważnione.

 

Płatne staże u pracodawców branży gastronomicznej w ramach projektu „TEORIA I PRAKTYKA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – lipiec 2017 r.

W okresie wakacyjnym młodzież Technikum Gastronomicznego biorąca udział w projekcie „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” realizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  odbywa  miesięczny staż u pracodawcy branży gastronomicznej powiatu jędrzejowskiego. Uczniowie w ramach pracy otrzymają stypendium stażowe. W ramach projektu uczestnikom zostały zakupione stroje kucharskie niezbędne w wykonywaniu pracy w zakładach gastronomicznych oraz zapewniony został dojazd do miejsca odbywania stażu.

W miesiącu lipcu praktyki odbywają 4 osoby w „Pałacu Koronnym” w Świątnikach, 3 osoby w „Starej Fabryce” w Małogoszczu, 3 osoby w „Andreowii” w Sudole oraz 1 osoba w „Sielsko na Wygodzie” w Wygodzie. Realizacja stażu to dla uczniów jest szansą na zapoznanie ze specyfiką pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia oraz okazją do zarobienia pierwszych pieniędzy. Podczas 150 godzin stażu młodzież poznała między innymi specyfikę pracy w kuchni opanowując przy tym podstawowe techniki sporządzania potraw różnego typu oraz jak dobrze zaplanować kartę dań i napojów. Pracując  na sali restauracyjnej stażyści mieli okazję zapoznania się  z techniką i organizacją pracy podczas podawania potraw i napojów przy obsłudze gościa indywidualnego i grupowego oraz organizacją imprez okolicznościowych. Ponadto zapoznali się z zadaniami pracy w części noclegowej obiektu oraz specyfiką pracy w dziele finansowo-księgowym. Szerokie spektrum obowiązków i opanowanych  umiejętności podczas stażu to przygotowanie uczniów Technikum do podjęcia pracy w branży gastronomicznej na różnych stanowiskach, zarówno jako pracownicy u potencjalnego pracodawcy, jak i poznanie zasad pracy od strony przedsiębiorcy dla planujących własną działalność gospodarczą. Pierwsza praca to również możliwość do pochwalenia się w CV doświadczeniem zawodowym, a więc i większa szansa do wejścia na współczesny rynek pracy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe-catering

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe-kurs