Informacja o wynikach oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 15/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 12/2020 z dnia 10.12.2020r.

Protokół nr 13/2020 z dnia 11.12.2020r.

Protokół nr 14/2020 z dnia 15.12.2020r.

Lista obecności członków Rady w dniu 10.12.2020r.

Lista obecności członków Rady w dniu 11.12.2020r.

Liczba obecności członków Rady w dniu 15.12.2020r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 10.12.2020r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 15.12.2020r. – uzupełniajaca

Rejestr Interesów z dnia 10.12.2020r.

Rejestr Interesów z dnia 15.12.2020r.

Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia, zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców

Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 13/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 8/2020 z 15.07.2020r.

Protokół nr 9/2020 z 16.07.2020r.

Protokół nr 10/2020 z 21.07.2020r.

Rejestr interesów – nabór 13/2020

Lista biorących udział w głosowaniu

Lista wniosków grantowych zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców – nabór 13/2020

Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 14/2020/G – Przedsięwzięcie 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Protokół 6/2020 z dnia 08.07.2020r.

Protokół 7/2020 z dnia 09.07.2020r.

Rejestr Interesów – nabór 14/2020/G

Lista wniosków zgodnych z LSR i PROW

Lista biorących udział w ocenie – nabór 14/2020/G

Lista ocenionych wniosków grantowych – nabór 14/2020/G

Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 12/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych

Protokół nr 4/2020 z dnia 01.07.2020r.

Protokół nr 5/2020 z dnia 02.07.2020r.

Rejestr interesów

Lista biorących udział w ocenie 12/2020/G

Lista wniosków grantowych zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców – 12/2020/G

Wyniki naborów: 12/2020 oraz 13/2020

Protokół nr 2 z dnia 17.06.2020r.

Protokół nr 3 z dnia 18.06.2020r.

Lista obecności 18.06.2020r.

Lista obecności 17.06.2020r.

Lista biorących udział w ocenie – nabór 12/2020

Lista biorących udział w ocenie – nabór 13/2020

Rejestr interesów – nabór 13/2020

Rejestr interesów- nabór 12/2020

Lista wniosków nie spełniających warunków – nabór 13/2020

Lista wniosków spełniających warunki – nabór 13/2020

Lista wniosków spełniających warunki – nabór 12/2020

Lista operacji wybranych – nabór 12/2020 – Dostosowanie infrastruktury

Lista operacji wybranych – nabór 13/2020 – Podejmowanie działalności gopodarczej

Nabór 10/2019 – skorygowana lista operacji wybranych

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie operacji nr 2019/10/8 został
w wyniku omyłki pisarskiej błędnie sklasyfikowany poza limitem środków.
W związku z powyższym Uchwałą nr 3/2020 Rady LGD z dnia 10.01.2020r. został on umieszczony na liście operacji wybranych jako mieszczący się limicie środków dostępnych dla naboru wniosków.
Bardzo przepraszamy za zaistniała pomyłkę.

Protokół nr 1/2019 z dnia 10.01.2019r.

Lista obecności

Skorygowana lista operacji wybranych – nabór 102019

 

Wyniki naboru wniosków nr 11/2019, Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 8/2019 z dnia 13.12.2019r.

Lista obecności z dnia 13.12.2019r.

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista biorących udział w ocenie – nabór 11/2019

Rejestr interesów – nabór 11/2019

Lista operacji wybranych – nabór 11/2019