Informacja o wynikach naboru 11/2018/G – lista wybranych grantobiorców

Protokół nr 13/2018 z dnia 14.11.2018r.

Rejestr interesów

Lista wybranych grantobiorców – Nabór 11/2018/G

Informacja o wynikach naboru 11/2018/G – lista ocenionych grantobiorców

Protokół  nr 11/2018 z dnia 29.10.2018r.

Lista wniosków spełnionych warunki oceny wstępnej oceny – nabór 11/2018/G

Lista biorących udział w ocenie z dnia 29.10.2018r.

Rejestr interesów z dnia 29.10.2018r.

Protokół nr 12/2018 z dnia 30.10.2018r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 30.10.2018r.

Rejestr interesów z dnia 30.10.2018r.

Lista ocenionych grantobiorców z naboru 11/2018/G

Ostateczna lista wniosków wybranych dla naboru 10/2018/G

Protokół nr 10/2018 z dnia 09.08.2018r

Rejestr interesów

Lista bioracych udział w głosowaniu

Lista wybranych grantobiorców 10/2018/G

Informacja o wynikach naboru 10/2018/G – lista ocenionych grantobiorców

Protokół nr 8/2018 z dnia 30.07.2018r.

Lista wniosków grantowych podlegających ocenie

Rejestr interesów z dnia 30.07.2018r

Lista biorących udział w ocenie 30.07.2018r.

Protokół nr 9/2018 z dnia 31.07.2018r.

Rejestr interesów z dnia 31.07.2018r.

Lista biorących udział w ocenie 31.07.2018r.

 Lista ocenianych grantobiorców

Informacja z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 05.07.2018r

Protokół nr 7/2018 z dnia 05.07.2018r.

Rejestr interesów z dnia 05.07.2018r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 02.07.2018r.

Protokół nr 6/2018 z dnia 02.07.2018r.

Protokół z Posiedzenia Rady LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 21.06.2018r.

Protokół nr 6/2018 z dnia 21.06.2018r.

Rejestr interesów

Lista biorących udział w ocenie

 

 

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 05.06.2018r

Protokół nr 5/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.

Lista obecności

Rejestr Interesów

Lista biorących udział w głosowaniu

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 08.05.2018r – przyjęcie listy wybranych grantobiorców – nabór 9/2018/G

Protokół nr 4/2018 z dnia 08.05.2017r.

Rejestr interesów 9/2018/G

Lista obecności – 08.05.2018r.

Lista wybranych grantobiorców – nabór 9/2018/G

 

 

Wyniki oceny wniosków grantowych – nabór 9/2018/G – 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy, wyniki oceny Rady po rozstrzygnięciu ŚBRR w sprawie wniosków 2018/7/7 oraz 2018/7/11 złożonych w ramach naboru 7/2018 – 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Protokół nr 3/2018 z dnia 23.04.2018r.

Lista obecności

Rejestr interesów dla naboru 7/2018

Lista biorących udziała w głosowaniu – nabór 7/2018

Rejestr interesów dla naboru 9/2018/G

Lista biorących udział w głosowaniu – nabór 9/2018/G

Lista wniosków grantowych spełniających warunki wstępnej oceny wniosków – nabór 9/2018/G

Lista ocenionych grantobiorców – nabór 9/2018/G