Zmiany w LSR

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą możliwości otrzymania bonusa.

LSR w załączeniu:  LSR-Bonus

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze nr 8/2019 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Życzenia Świąteczne

Zmiany w LSR – Plan działania oraz Projekt współpracy – wersja poprawiona

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą przesunięć środków w Planie działania (załącznik nr 2 – zgodnie z wcześniejszą opublikowaną zmianą) oraz projektu współpracy.

LSR – Konsultacje- społeczne

Zmiany w LSR – Plan działania

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą przesunięć środków w Planie działania (załącznik nr 2), które są niezbędne do przeprowadzenia kolejnego naboru.

Lokalna Strategia Rozwoju po zmianach: LSR – Konsultacje społeczne

Życzenia Świąteczne

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania :

1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

 

Wnioskodawca

 

 

Tytuł operacji

 

Kwota wsparcia

Fundacja Perspektywy i Rozwój

W szpilkach po sukces 5 600,00
Fundacja Perspektywy i Rozwój Wizyta Studyjna – dobre praktyki

5 600,00

Fundacja Perspektywy i Rozwój

Konferencja – Debata „Młodzi rodzice na rynku pracy” 5 300,00
Stowarzyszenie Pro Bono Poznaj swoje prawa i obowiązki

5 600,00

Stowarzyszenie Pro Bono

Prawo pracy 5 500,00
Stowarzyszenie Pro Bono Seminarium dla młodych rodziców chcących powrócić na rynek pracy

5 600,00

Stowarzyszenie Pro Bono

Babińce 5 600,00
Stowarzyszenie Ludowe Zdanowiacy Seminarium  „Znów aktywni – powrót na rynek pracy!”

5 600,00

Stowarzyszenie Ludowe Zdanowiacy

Seminarium – Prawa i obowiązki młodych rodziców na rynku pracy

5 600,00

 

Ogólna kwota wsparcia na to zadanie  50 000,00 zł.

                                                                                                      Bogusława Wypych                                

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania :

1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i  usług lokalnych

 

Wnioskodawca

 

 

Tytuł operacji

 

Kwota wsparcia

Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia

Przyjaciel Wodzisławia 5 600,00
Stowarzyszenie Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Promujemy Swoją Małą Ojczyznę

5 600,00

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska”

Promocja  „Ziemi Jędrzejowskiej” 5 600,00
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” Wydanie przewodnika „Ziemia Jędrzejowska”

5 600,00

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska”

Wydanie mapy turystycznej „Ziemia Jędrzejowska” 5 600,00
Stowarzyszenie KGW Ignacowianki na Rzecz Rozwoju Ignacówki „Tajemnica życia – Tomik poezji”

5 201,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Reja w Jędrzejowie

„Liceum dawniej i dziś”  – stała wystawa fotograficzna. 5 600,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Reja w Jędrzejowie „Wybierz liceum – zostań w powiecie”

5 599,00

Wioska Aniołów

Odkrywamy piękno ludzi  zabytków – Parafia p. w. Św. Pawła i Piotra

5 600,00

 

Ogólna kwota wsparcia na to zadanie  50 000,00 zł.

                                                                                                      Bogusława Wypych                                

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania :

1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

 

Wnioskodawca

 

Tytuł operacji

 

Kwota wsparcia

Stowarzyszenie „MŁODZI PRZYSZŁOŚCIĄ”

„Jeśli nie teraz to kiedy? – spotkanie integracyjno aktywizujące  w Rembiechowej”

5 000,00

Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia

Śladami Kielisińskiego

             5 025,00

Ochotnicza Straż Pożarna  w Prząsławiu

Uroczyste obchody 80-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Prząsławiu

 

5 000,00

Ochotnicza Straż Pożarna  w Niegosławicach

100 lat OSP Niegosławice

 

5 035,00

Stowarzyszenie VINCENTIANUM

Filmowy październik

 

5 600,00

Stowarzyszenie VINCENTIANUM

Lekcje i warsztaty z ikonopisarstwa dla dzieci i młodzieży oraz seniorów

 

5 600,00

FUNDACJA  „POSZUKIWACZE”

WARSZTATY TEATRALNE „Weselny REJwach”

 

5 600,00

Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”

„Razem – Aktywni Społecznie”

 

5 000,00

Stowarzyszenie  Świętego Piotra i Pawła

Organizacja kulturalno – rekreacyjnej imprezy plenerowej

 

5 585,00

Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne

Warsztaty chóralne dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego

 

5 250,00

Stowarzyszenie „Jędrzejowska Galeria na Szlaku”

Warsztaty makijażu – zmiana wizerunku to początek innych zmian

 

5 600,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Reja w Jędrzejowie

Dzień Patrona Szkoły – Mikołaja Reja

 

5 593,00

Jędrzejowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej

Rekonstrukcja historyczna „odbicia żołnierzy AK z siedziby Gestapo w Jędrzejowie

 

5 040,00

Stowarzyszenie „Jędrzejowska Galeria na Szlaku”

Pamiętajcie o ogrodach

5 600,00

Stowarzyszenie Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Język obcy nie będzie nam obcy

 

5 600,00

Stowarzyszenie „Jędrzejowska Galeria na Szlaku”

W kobiecym kręgu –  dla mody i urody

 

5 600,00

Jędrzejowskie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich „Ab imo  pectore”

 

Aktywny senior

 

5 600,00

 

Ogólna kwota wsparcia na to zadanie 91 328,00 zł.

                                                                                                      Bogusława Wypych