Życzenia Świąteczne

INFORMACJA

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” będzie czynne codziennie w godzinach 7.30 – 15.30. W tym czasie w biurze będzie obecna jedna osoba. Pozostałe będą pracowały w systemie pracy zdalnej. Kontakt 41 386 41 14, lgdjedrzejow@onet.eu Bogusława Wypych 507 037 722, Karolina Wiewiór 500 203 991, Marta Suwała 500 623 984 , Anna Stradomska 882 104 468.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącym ryzykiem zachorowania na koronawirusa, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje,  że wszelkiego rodzaju konsultacje prowadzone będą telefonicznie pod nr 41 386 41 14 lub drogą elektroniczną: lgdjedrzejow@onet.eu

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Konsultacje społeczne LSR

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Zmiany dotyczą zaplanowania wydatkowania środków z Bonusa II.

LSR –  zmiana dot. BONUSA II 

Informacja o naborze wniosków na staż i prace interwencyjne dla dwóch programów – PUP Jędrzejów

POWER ogłoszenie interwencyjne 2020

POWER ogłoszenie staż 2020

RPOWŚ ogłoszenie interwencyjne 2020

RPOWŚ ogłoszenie staż 2020

OTWARTY KONKURS NA LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT – ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA

Regulamin Konkursu na logo ŚWiAT

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór umowy

 

Umowa podpisana

W dniu 17 stycznia br. lokalne grupy działania uczestniczące w projekcie „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (ŚWIAT) podpisały umowę na jego realizację z Urzędem Marszałkowskim.  W projekcie uczestniczą: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska      – Gryf”, „Ponidzie”- Pińczów, „Królewskie Ponidzie” – Busko Zdrój, „Dorzecze Wisły”                – Połaniec, „Perły Czarnej Nidy” – Morawica.

  W ramach tego projektu w powiecie jędrzejowskim Będą realizowane następujące zadania:

  • Zakup tablic informacyjnych wraz z montażem na rzece Nida na odcinku Mniszek  – Sobowice oraz na rzece Łososina na odcinku od zalewu w Małogoszczu do ujścia Nidy.
  • Zakup systemów ekspozycji, kubików oraz gablot w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
  • Zagospodarowanie przestrzeni wokół Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach.
  • Budowa ścieżki edukacyjno – ekologicznej wraz z oznakowaniem w Sędziszowie.
  • Odnowienie i uporządkowanie Szlaku Turystycznego im. Ks. Stanisława Konarskiego.
  • Wyznaczenie szlaku rowerowego wraz z oznakowaniem w Słupi.
  • Konferencja podsumowująca.
  • Przewodnik turystyczny szlaków wodnych.
  • Cykl wydarzeń promocyjnych.
  • Inne koszty związane z przygotowaniem dokumentacji.

Na realizację tych zadań przeznaczona jest kwota 443 622,50. Zakończenie projektu nastąpi 30 czerwca 2021 roku.

                                                                                 Bogusława Wypych

                                                                  Prezes LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf

Spotkanie refleksyjne

Zapraszamy na spotkanie refleksyjne związane z ewaluacja LGD, które odbędzie się w dniu 31.01.2020r. (piątek) od godziny 10:00 do godziny 15:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego ul. Armii Krajowej 9,  28-300 Jędrzejów (parter).

Czytaj dalej Spotkanie refleksyjne

Artykuł dotyczący celu komunikacji: bieżące rozpowszechnianie informacji pt: „Zwiększenie aktywności ekonomicznej mieszkańców obszaru LGD”

Tak brzmi cel szczegółowy 1.1 zapisany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Jest on odpowiedzią  na zdiagnozowane problemy w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy i rozwoju gospodarczego. W czasie konsultacji ujawnił się problem braku aktywności w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W ramach tego celu zaplanowano dwa przedsięwzięcia. Pierwsze dotyczy podejmowania działalności gospodarczej ( premie na założenie działalności gospodarczej        w kwocie 75 000 zł ), drugie dotyczące rozwijania działalności gospodarczej. Przedsięwzięcia te mają w szczególności wspierać osoby z grup de faworyzowanych – osób młodych pozostających bez pracy lub nie mających możliwości rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Ta inicjatywa ma zwiększyć liczbę osób przejawiających postawy przedsiębiorcze jak również przeciwdziałać emigracji młodych mieszkańców powiatu.

Na podejmowanie działalności gospodarczej zostały ogłoszone dwa nabory:

 10.10-31.10.2016r.; 09.09-23.09.2019r.

Wskaźnik planowany  do osiągnięcia:  27 operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (zaplanowana kwota: 2 025 000,00zł)
Wpłynęło 39 wniosków – wybrano 27 wniosków, na zaplanowaną kwotę . 12 planowanych operacji nie zmieściło się w limicie.

Na rozwój działalności ogłoszono trzy nabory w następujących terminach:  10.10-31.10.2016r.; 15.01-29.01.2018r., 09.09-23.09.2019r
Wskaźnik planowany  do osiągnięcia: 28 operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.    Zaplanowana kwota na te nabory to 3 572 969,67złSpośród 54 wniosków do sfinansowania zakwalifikowano 27, na kwotę 3 451 518,65.

W ramach tych przedsięwzięć zaplanowano 59 miejsc pracy. Aktualnie powstało już 87 miejsc pracy (51 z rozwoju przedsiębiorczości i 36 z podejmowania działalności gospodarczej). Obserwuje się duże zainteresowanie tymi przedsięwzięciami, co świadczy         o wzroście aktywizacji w sferze przedsiębiorczości.                                                        

                                                                       Bogusława Wypych

                                                                          Prezes Zarządu

                    Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”